Marketingové konzultace

Hledáte způsob, jak vyladit marketingovou strategii a dosáhnout lepších výsledků?

Jako zkušený marketingový konzultant s více než 20 lety praxe nabízím odborné marketingové konzultace, které vám pomohou nejen definovat, ale i realizovat efektivní marketingové plány.

Pomohu vám s analýzou trhu, plánováním kampaní a vyhodnocením jejich úspěšnosti.

Ve spolupráci se mnoou dosáhnete lepších výsledků a vyšší návratnosti investic.

Posuňte svůj marketing na novou úroveň.


Pro nové klienty nabízím rychlou 30minutovou online konzultaci za zvýhodněnou cenu 500 Kč.
Zjistíme, zda si rozumíme a jaké máme od případné spolupráce vzájemná očekávání.

Zarezervujte si termín přímo v mém kalendáři. Těším se na viděnou. 
Rezervovat termín konzultace
Poskytuji odborné marketingové konzultace zaměřené na vytvoření a realizaci efektivních marketingových strategií. Pomohu vám s analýzou trhu, plánováním kampaní a vyhodnocením jejich úspěšnosti. S mou pomocí dosáhnete lepších výsledků a vyšší návratnosti investic.

Krátkodobá spolupráce je ideální, když potřebujete své plány probrat s někým dalším - nezainteresovaným ale zároveň schopným vhledu do tématu. V režimu krátkodobé spolupráce můžete využít tolik hodin konzultací, kolik vy sami uznáte za vhodné v libovolném časovém horizontu

Dlouhodobá spolupráce je velmi vhodným řešením, když chcete svěřit váš marketing do rukou zkušeného projektového managera a markeťáka a nestarat se o něj sami. Podle toho, co váš projekt vyžaduje a rozpočet umožňuje, sestavím tým specialistů, kteří pro vás budou pracovat pod mým vedením. Tato forma spolupráce je naceněná zvýhodněnou hodinovou sazbou a dostaneme se na ni už od 9 hodin spolupráce měsíčně.

Krátkodobá spolupráce

Na co se společně můžeme zaměřit?
Utřídit si myšlenky a určit priority.
Prodiskutovat nápady a možnosti.
Definovat vaší cílovou skupinu (skupiny).
Posvítit si na marketingové kanály k oslovení cílovky.
Analyzovat produktové portfolio.
Probrat vaší obchodní a marketingovou strategii.
Zamyslet se nad firemní kulturou a komunikací.
Vynořit se z provozní slepoty :-)
Společně můžeme váš marketing "nakopnout" a dál bude na vás, komu kontinuální péči o něj svěříte.
HODINOVÁ SAZBA: 
1500 Kč
Chci krátkodobou spolupráci
Kliknutím na link se dostanete do mého kalendáře, kde si můžete rezervovat termín online schůzky, na které se domluvíme na konkrétním zadání a podmínkách. 
Za tuto schůzku neplatíte nic :-)

Dlouhodobá spolupráce

Co pro vás jako projekťák zastřeším?
Projektový plán a sestavení týmu, pokud je tým potřeba.
Vytvoření koncepce marketingu a obchodu.
Sestavení systému práce a nastavení reportingu.
Vytvoření marketingové a obsahové strategie. 
Sestavení marketingového a obsahového plánu.
Nastavení systému vyhodnocení úspěšnosti.
Koordinaci marketingových expertů..
Postarám se o perfektní chod vašeho marketingu.
Můžete se spolehnout, že se o váš marketing i obchod postaráme, a vy se budete moci věnovat tomu, co vás baví nejvíc.
HODINOVÁ SAZBA: 
1100 Kč
Chci dlouhodobou spolupráci
Kliknutím na link se dostanete do mého kalendáře, kde si můžete rezervovat termín online schůzky, na které se domluvíme na konkrétním zadání a podmínkách. 
Za tuto schůzku neplatíte nic :-)

Zajímá vás víc o mých marketingových konzultacích?

Marketingové konzultace, které nabízím, jsou postavené na pevných základech dlouholetých zkušeností v různých oblastech marketingu. Mojí silnou stránkou je schopnost rychle identifikovat klíčové příležitosti a rizika, díky čemuž můžu navrhnout efektivní strategie, které povedou k reálným výsledkům.

Co vám můžu nabídnout?

Strategický 
marketingový audit

Společně provedeme detailní analýzu vašich stávajících marketingových aktivit. Identifikujeme silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby, a navrhneme konkrétní kroky k zlepšení.

Tvorba a implementace marketingových strategií

Navrhnu pro vás marketingové strategie na míru, které budou vycházet z vašich konkrétních cílů a potřeb. Pomohu vám s jejich implementací, abyste dosáhli maximální efektivity.

Optimalizace marketingových kampaní

Analyzujeme a optimalizujeme vaše stávající kampaně, abychom zajistili, že každá investovaná koruna přinese co nejlepší návratnost. Pomůžu vám zlepšit výkon vašich kampaní na základě aktuálních dat a trendů.

Cíle, vyhodnocení, měření efektivity, reporting

Sledování a vyhodnocení výsledků je klíčovou součástí každé marketingové strategie. Pomohu vám nastavit vhodné metriky a KPI, které vám umožní přesně měřit úspěšnost vašich kampaní.
Spolupráce formou konzultací i dlouhodobá spolupráce je ideální pro malé a střední podniky, které chtějí zlepšit své marketingové aktivity, zvýšit povědomí o své značce a dosáhnout lepších obchodních výsledků
Ať už jste začínající firma nebo zavedený podnik, moje zkušenosti a odborné znalosti vám pomohou dosáhnout vašich cílů.
Pokud jste dočetli až sem, už není cesty zpět :-) Klikněte níže a rezervujte si termín online setkání. 
Pokusím se zodpovědět všechny vaše dotazy. 
Rezervovat termín konzultace

Jak spolupráce obvykle probíhá?

1. Úvodní konzultace: Během úvodního setkání (může být online nebo i offline) se seznámím s vašimi potřebami a cíli. Společně si ujasníme očekávání a stanovíme konkrétní kroky.
2. Analýza: Provedu detailní analýzu vašich aktuálních marketingových aktivit a navrhnu oblasti, které je nutné a možné zlepšit. Strategie je u klientů obzvlášť oblíbená disciplína (často říkají, že ji vůůůůbec nepotřebují ;-)
3. Návrh strategie: Na základě výsledků analýzy vám připravím návrh marketingové strategie, která bude zaměřena na dosažení vašich cílů.
4. Implementace: Pomohu vám s implementací navržených kroků a zajistím, aby byly provedeny správně a efektivně. Pokud tento krok vyžaduje zapojení dalších marketingových expertů, žádný problém. Kolegové z Nakopni svůj marketing jsou nám k dispozici.
5. Sledování a optimalizace: Budeme s kolegy průběžně sledovat výsledky a provádět potřebné úpravy, abychom zajistili, že vaše kampaně budou stále aktuální a výkonné.
6. Reporting: O všem budete informováni. 
7. Důvěra: Nic nepodniknu bez vašeho schválení.

Každý projekt je jiný. Veškerý postup přizpůsobím vašim cílům, potřebám a možnostem.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram